• 7th Grade Teams

  Grade-Level Team Lead
  Itari
  Hinds
    itari.pearson@pgcps.org   
  7th Grade Team AEnglish Language Arts
  Itari
  Hinds
    itari.pearson@pgcps.org

  Mathematics

  Arielle
  Ward
    arielle.schwartz@pgcps.org

  Science

  Allison Porzillo   allison.porzillo@pgcps.org

  Social Studies

   Tremayne 
  Wooten
    Tremayne.Wooten@pgcps.org

   

   

  7th Grade Team BEnglish Language Arts
  Sandra Conley     sandra.conley@pgcps.org

  Mathematics

  Thomas
  Daniel
    thomas.daniel@pgcps.org 

  Science

   Lorenzo
  Waters
    lorenzo.waters@pgcps.org

  Social Studies

       
   

   
  Intensive SPEDEnglish Language Arts
   Sharlyn 
  Robin
    sharlyn.robin@pgcps.org

  Mathematics

  Larry Markland   larry.markland@pgcps.org 

  Science

   Samuel
  Dela Cruz
    samuel.delacruz@pgcps.org

  Social Studies